FAMILIEOPSTELLING

Tijdens een familieopstelling wordt duidelijk welke verbindingen in jouw context (familie, werk,...) ondersteunend zijn en welke mogelijk een andere, dieperliggende functie hebben. Je wordt je van die zaken bewust, die jou, zonder dat je het wist, tegenwerken om innerlijk vrij te worden. Door deze onbewuste verstrikkingen en taboes zichtbaar te maken, kunnen mensen vrijer in relatie met zichzelf en met de ander komen staan.

praktisch

Een familieopstelling helpt het best indien je een prangende vraag hebt.

Een hulpvraag dat je zo helder en duidelijk probeert te krijgen en waar je heel graag een oplossing of een antwoord wil. 

 

Een individuele familieopstelling gebeurt in 2 à 3 sessies afhankelijk van de grote van een opstelling:

- eerste sessie : intake en mogelijks start opstelling

- tweede sessie:  afronden van opstelling en nabespreking

of

- eerste sessie : intake , 1 uur = 65 euro

- tweede sessie : opstelling, 1 à 1.5 uur = 130 euro

- derde sessie : afronding en nabespreking, 1 uur = 65 euro

 

 

 

 

 

ERVARINGEN VAN CLIENTEN

 

" heb een afspraak geboekt voor een familie-opstelling omdat ik kampte met angstige gevoelens in mijn relatie. Dankzij de opstelling kreeg ik meer inzicht in mijn verleden, en voornamelijk in mijn onverwerkte gevoelens mbt mijn ouders. Hoewel ik ervan overtuigd was dat ik alles ivm met mijn kindertijd aanvaard had, bleek dat in de praktijk toch niet zo te zijn. Tot mijn grote verbazing, kwamen allerlei emoties los tijdens de opstelling. Het effect hiervan voelde ik tot weken nadien. Een grote last was van mijn schouders weggevallen. Ik voel me nu lichter, sterker en meer mezelf dan voorheen. Ik kijk ook anders naar mijn partner. Niet meer via mijn eigen pijn, waardoor ik ruimte heb kunnen maken in mezelf om er echt te kunnen zijn voor onze relatie.

Een zeer effectieve manier om in 2 sessies inzicht te verwerven in jezelf. Zeker een aanrader!"

(S.V, 31 jaar)

 

 

 

"De familieopstelling heeft me doen inzien waar mijn verlatingsangst vandaan komt. Eens ik dat inzicht had, vielen alle puzzelstukjes als het ware in elkaar en kon ik die angst beter plaatsen en daarom ook geleidelijk aan werken aan een veiligere hechting. Mijn band met mijn moeder werd veel beter door inzichten uit de opstelling en zelfs mijn carrière nam een enorme sprong voorwaarts door inzichten uit de opstellingen die een maand na de therapie bleven doorwerken."

(T.V, 29 jaar)