WELDRA (juni 2019) NIEUWE WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSEN